شروع فاز 2 انبار شرکت کاله تهران

اتمام پروژه انبار مرکزی کاله تهران . این پروژه حدود ۳۸۰۰ متر مربع و با سیستم B اجرا گردید. و تنها ۲ ساعت بعد انبار روال عادی خود را پیگبری کرد.

www.silikal.ir
www.silikal.ir
www.silikal.ir
www.silikal.ir

با توجه به آماده نبودن حدود ۳۰۰ متر مربع از انبار شرکت کاله تهران و تکمیل آن پروژه کفسازی بزودی آغاز میشود.دیدگاهتان را بنویسید